กลุ่มบริหารงบประมาณ

 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

 หัวหน้างานแผนงาน

 หัวหน้างานสารสนเทศ

 หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ

หัวหน้างานพัสดุ

 หัวหน้างานควบคุมภายใน

 
7220 Total Views 4 Views Today