ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศากยะมุนีศรีสาระ
ตราประจำโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
ที่ดิน 31 ไร่
ผู้บริจาคที่ดิน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผู้ก่อตั้ง พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
อักษรย่อโรงเรียน ส.ย.
ปรัชญาโรงเรียน “สุวิชโช ว ชเนสุโต” ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม นำความรู้ คู่พหุภาษา กีฬาดีเด่น
เอกลักษณ์โรงเรียน ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสาละ
สีประจำโรงเรียน    เขียว-ขาว
คณะสีประจำโรงเรียน
       – คณะพิบูลสงคราม สีฟ้า
       – คณะโกษาเหล็ก สีเหลือง
       – คณะรณยุต สีม่วง
       – คณะสีหราชเดโช สีแดง
       – คณะพหลพลพยุหเสนา สีส้ม
       – คณะพันท้ายนรสิงห์ สีชมพู
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชสารวิทยา
วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม 2487
3019 Total Views 8 Views Today