ฟอร์มนิเทศภายใน

ฟอร์มนิเทศภายใน ( update 18 ส.ค. 2563 )

แบบฟอร์ม รายวิชาพื้นฐาน

1.ปกแผนการจัดการเรียนรู้

2.ฟอร์มประมวลรายวิชา ศต.21

3.ฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

4.ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

5.ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

6.ฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

7.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์ม รายวิชาเพิ่มเติม

1.ปกแผนการจัดการเรียนรู้

2.ฟอร์มประมวลรายวิชา ศต.21

3.ฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

4.ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

5.ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

6.ฟอร์มโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

7.ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้

2102 Total Views 1 Views Today