แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ประเภทแบบฟอร์ม (Update 17 ธ.ค. 2561)

1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

Download

2. แบบฟอร์มการเขียนรายงานการจัดกิจกรรม

Download

****ตามแบบฟอร์ม****

1 ห้องเรียน 1 โครงงาน

เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 50 ชั่วโมง

กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

ส่งได้ที่ห้องบริหารงานวิชาการ

4092 Total Views 3 Views Today