แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ประเภทแบบฟอร์ม (Update 2 ธ.ค. 2562)

1. แบบฟอร์มกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์

PDF

DOC

2. ตัวอย่างแบบฟอร์มปก

Download

****

กำหนดส่ง วันศุกร์ที่ 31 เดือน มกราคม 2563 จำนวน  50 ชั่วโมง โดย

1) เข้ารูปเล่ม (ส่งห้องกลุ่มบริหารวิชาการ)

2ส่งเป็นไฟล์ doc และ pdf ที่อีเมล์ a.thanchanok@srv.ac.th 

และตั้งชื่อไฟล์เป็นห้องเรียน เช่น ม.1/1

6106 Total Views 4 Views Today