วิทยฐานะ ว. 21

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับ วิทยฐานะ ว.21

1. Logbook Teacher

2. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Logbook Teacher

3. PowerPoint Logbook Teacher

4. หลักเกณฑ์และวิธีการ

5. PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

6. คู่มือการใช้ Logbook

7. คู่มือการใช้ Logbook

8. คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

10. ตัวอย่าง ID plan สคบ.

11. หลักกณฑ์ใหม่ (ว.21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ.

12. แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ

13. บันทึกข้อความรายงานคุณภาพผู้เรียน

14. แบบประเมินคำอธิบายรายวิชา

15. คำสั่งโรงเรียนที่ 229/2562

16. ค่าเป้าหมาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

17. ค่าเป้าหมาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

18. ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563

18878 Total Views 2 Views Today