ตารางเรียน Online

คำชี้แจง ตารางเรียนออนไลน์ใช้สำหรับการทดลองเรียนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563 โดยนักเรียนสามารถเข้าสู่ชั้นเรียนที่จัดทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในแต่ละสัปดาห์ของครูประจำวิชา

ตารางเรียนออนไลน์ สัปดาห์คี่

สัปดาห์ที่ 1 : 1 – 5 มิถุนายน 2563

สัปดาห์ที่ 3 : 15 – 16 มิถุนายน 2563

ตารางเรียนออนไลน์ สัปดาห์คู่

สัปดาห์ที่ 2 : 8 – 12 มิถุนายน 2563

สัปดาห์ที่ 4 : 22 – 26 มิถุนายน 2563

ตารางเรียนสัปดาห์คี่ (1, 3)

ตารางเรียนสัปดาห์คู่ (2, 4)

5467 Total Views 21 Views Today