รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.1

แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 เม.ย. 64

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02-940-1066,  02-579-3646 ต่อ 103

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์)

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

4319 Total Views 93 Views Today