รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์)

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

30510 Total Views 11 Views Today